Polityka prywatności i informacje o plikach cookies platformy
e-learningowej Lean Tech


Polityka prywatności

Dane osobowe pozyskiwane przez platformę e-learningową https://elearning.leantech.com.pl

Platforma e-learningowa Lean Tech realizuje funkcje pozyskiwania danych o użytkownikach w następujący sposób:

Cel przetwarzania danych osobowych:

Platforma e-learningowa Lean Tech zbiera dane podawane dobrowolnie przez użytkowników platformy, a ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich zgody poprzez zaakceptowanie Regulaminu platformy oraz jego Polityki Prywatności.

Brak podania danych osobowy w celu zalogowania do platformy e-learningowej skutkować będzie brakiem dostępu do tej platformy.

Podawane dane osobowe są przetwarzane w celach:

Udostępnianie danych osobowych

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych (zewnętrzne biuro rachunkowe).

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Również w przypadku naruszenia Regulaminu platformy e-learningowej, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywaniu pewnych funkcji robotom internetowym, platforma e-learningowa stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do badania czy zachowania użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji administrator platformy e-learningowej może ujawnić Google LLC adres IP.

Platforma e-learningowa Lean Tech informuje, że zbierane, gromadzone i przetwarzane dane nie są w żadnym wypadku sprzedawane podmiotom trzecim, a przekazywane są tylko tym podmiotom i w takim celu oraz zakresie, jakie zostały wymienione w niniejszej polityce prywatności.


Okres przechowywania i archiwizowania danych osobowych

Platforma e-learningowa Lean Tech przechowuje dane osobowe użytkowników przez cały czas obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu w następujących celach:


Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Platforma e-learningowa Lean Tech gwarantuje każdemu użytkownikowi, którego dane osobowe zostały pobrane, spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj:

Danych użytych do transakcji zakupu (będących częścią faktury) oraz danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Użytkownik zarejestrowany może zmienić swoje danych przez administratora systemu platformy e-learningowa Lean Tech.

Usunięcie danych, ograniczenie ich przetwarzania, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych następuje na pisemne żądanie użytkownika.

Każdy użytkownik, który powierzył swoje dane osobowe ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych na stronach platformy e-learningowej Lean Tech jest Lean Tech Robert Markowiak
z siedzibą w Gaju Małym 118B
64-520 Obrzycko,
787-183-42-03, REGON: 301414993.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych platforma e-learningowa Lean Tech opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

Dodatkowo komunikacja między komputerem/urządzeniem mobilnym użytkownika a serwerem platformy jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), a bazy danych platformy są odpowiednio zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Sposób kontaktu z użytkownikiem

Platforma e-learningowa Lean Tech kontaktuje się z użytkownikiem za pośrednictwem:

Informacja o plikach cookies

Platforma e-learningowa Lean Tech stosuje pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia serwery mogą odczytać.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

Informujemy równocześnie, że każdy użytkownik naszej platformy posiada prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które go dotyczą – w tym nieotrzymywania plików cookie. W tym celu musi odpowiednio skonfigurować przeglądarkę, z której korzysta. Uprzedzamy jednak, że wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach platformy e-learningowej, w szczególności wymagających logowania.

Aby zarządzać plikami cookie w przeglądarce należy postępować zgodnie z instrukcjami producentów przeglądarek:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox
Opera

Urządzenia mobilne:

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry