Funkcjonalności platformy e-learningowej:

Wszystkie e-szkolenia posiadają strukturę drzewa, na którą składają się działy, lekcje, ankiety i testy. Nauczyciel lub administrator może swobodnie tworzyć i modyfikować poszczególne el. kursów oraz wprowadzać do nich zawartość merytoryczną. Platforma nie ogranicza ilości tworzonych kursów ani ilości wprowadzanego do nich materiału merytorycznych. Funkcjonalność lekcji pozwala na profesjonalną realizację funkcji dydaktycznych w platformie elearningowej.

Jest to podstawowy moduł służący do zamieszczania materiału edukacyjnego. Materiał ten może przybierać dowolną formę multimedialną, na jaką pozwalają technologie internetowe:

W ramach lekcji materiał edukacyjny dzielony jest na slajdy ułatwiające przyswajanie wiedzy. Elementy wewnątrz szkolenia można uzależniać od siebie, co daje możliwość wymuszania na użytkowniku ścieżki jaką musi przejść, aby zaliczyć kurs.

Platforma przygotowana jest do użytku przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności poprzez spełnienie poniższych założeń:

Platforma udostępnia możliwość generowania raportów obecności zalogowanych uczniów, w których wygenerowana jest godzina pierwszego logowania oraz kolejnych odświeżeń strony.

W celu ułatwienia bezpośredniej komunikacji pomiędzy użytkownikami w platformie e-learningowej umieszczono chat grupowy dla wszystkich uczniów danej klasy/grupy i nauczycielem prowadzącym w danym czasie lekcję w ramach konkretnego przedmiotu.

Oferta:

W ramach oferowanej platformy e-learningowej otrzymają Państwo:

W celu przedstawienia oferty zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Służymy wszelkimi informacjami!!